ASSESSORIA EMPRESARIAL PLA D'URGELL Assessoria empresarial Mollerussa Lleida

Gestió de comunitats de propietaris

  • Constitució de comunitats de propietaris

Administració i gestió de comunitat de propietaris

  • Comptabilitat
  • Control i gestió de pagaments de les factures de la comunitat de propietaris
  • Reclamació d’impagats
  • Estat dels comptes anuals
  • Convocatòria i mediadors a les Juntes de Propietaris
  • Gestió de les incidències
  • Assessorament en la contractació de serveis tècnics i professionals
  • Sol·licitar pressupostos i contractar serveis.