ASSESSORIA EMPRESARIAL PLA D'URGELL Assessoria empresarial Mollerussa Lleida
 • Legalització de noves empreses i recomanacions laborals per a emprenedors
 • Assessorament permanent a l'empresa en matèria laboral
 • Gestió de nòmines i pagues extres
 • Elaboració i tramesa dels documents de cotització de la Seguretat Social
 • Gestió d'altes, variacions i baixes de treballadors a la Seguretat Social
 • Estudi, confecció i tramitació de contractes de treball més avantatjós per l'empresa
 • Confecció i tramitació de les declaracions trimestrals del l'IRPF (model 111) i del resum anual (model 190)
 • Atendre els requeriments d’inspecció de treball
 • Confecció d’informes i comunicació de faltes i sancions personals
 • Asistència i representació en actes de conciliació de reclamacions de treballadors
 • Ajornaments de deutes i devolució d'ingressos indeguts
 • Tramitació d'Expedients de regulació d'ocupació, de suspensió o extinció de contractes
 • Assessorament i tramitacions d'expedients de prestacions de la Seguretat Social com ara: jubilacions, maternitats, paternitats, incapacitats permanents i temporals, mort i supervivència, etc
 • Suport en la recepció de les notificacions telemàtiques de la Tresoreria General de la Seguritat Social
 • Gestió en règims Especials d'autònoms, agraris, treballadors de la llar, artistes, etc