ASSESSORIA EMPRESARIAL PLA D'URGELL Assessoria empresarial Mollerussa Lleida
 • Confecció de la comptabilitat de societats
 • Confecció de la comptabilitat de particulars:
 • Directa Normal
 • Directa Simplificada
 • Mòduls
 • Agricultors i ramaders
 • Confecció de llibres comptables obligatoris, i auxiliars
 • Confecció d'informes i documents de gestió
 • Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil
 • Confecció i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil:
 • Memòria
 • Informe de gestió
 • Balanç i compte de resultats
 • Acta i certificació
 • Assessorament comptable