ASSESSORIA EMPRESARIAL PLA D'URGELL Assessoria empresarial Mollerussa Lleida

Departament civil

  • Compravenda, constitució i cancel·lació d'hipoteques
  • Declaració d'obra nova
  • Divisions de propietat horitzontal

Departament mercantil

  • Constitució, ampliació i dissolució de Societats
  • Constitució d'Associacions
  • Operacions de reestructuració d'empreses
  • Confecció de certificats i Actes de Societats